SomatoEmotional Release®

SomatoEmotional Release® - forkortet SER - betyder oversat: "Frigørelse af følelser fra kroppen". Teknikken er en videreudvikling af KranioSakral Terapien og har en særlig indvirkning på psyken. Mere konkret er en behandling med SomatoEmotionel Release en KranioSakral behandling, der oftest er kombineret med samtale undervejs.

Hvem har gavn?

Klienter med:

Stress
Angst
Chok
Posttraumatsk Belastningsreaktion (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)
Piskesmæld
Gener efter fald, slag og ulykker

Hvordan virker det?

SER bygger på en viden om, at kroppen kan "lukke følelser inde" i bindevæv, organer, nerver og muskler i forbindelse med traumatiske oplevelser. Dette er på kort sigt ganske hensigtsmæssigt, fordi det er kroppens måde at håndtere en voldsom situation på.
På længere sigt kan de "indelukkede" følelser dog komme til udtryk som fysiske smerter og spændinger, og her er SER en effektiv metode til at åbne op for kroppen igen og komme det psykiske traume til livs.

Dr. John E. Upledger, som er ophavsmanden til KranioSakral Terapiens nuværende form, opdagede under sit arbejde tilbage i 70’erne, at et fysisk problem ofte kunne være forbundet med gamle traumer og chok. Ved at spørge ind til traumet imens han anvendte KranioSakral Terapi, skete der mirakuløse forbedringer i klientens fysiske tilstand samtidig med at vedkommende fik det bedre psykisk.

--------

Læs mere om

KranioSakral Terapi >